اهمیت دستگاه پالس اکسیمتر در بیماران کرونایی

اهمیت دستگاه پالس اکسیمتر در بیماران کرونایی

همه گیری کووید-۱۹ نحوه زندگی و تنفس ما را تغییر داده است. در حالی که از سویی واکسن...