از سندرم داون بیشتر بدانیم (تشخیص،علائم،آزمایش)

از سندرم داون بیشتر بدانیم (تشخیص،علائم،آزمایش)

سندرم داون (Down syndrome) یک بیماری ژنتیکی می‌باشد که به خاطر وجود تمام یا بخشی ا...