آیا رمدسیویر برای بیماران کرونایی موثر است؟

آیا رمدسیویر برای بیماران کرونایی موثر است؟

رمدسیویر یک داروی ضد ویروسی است با خواصی که تکثیر ویروس کرونا را مهار می‌کند. نتای...