انواع فیزیوتراپی و چگونگی انجام آن

انواع فیزیوتراپی و چگونگی انجام آن

فیزیوتراپی شیوه‌ای از درمان بیماری‌های عصبی-ماهیچه‌ای-اسکلتی به وسیله‌ی جریانات الکتریکی، تمرین‌های ورزشی، تجهیز...