سونوگرافی چیست و انواع آن

سونوگرافی چیست و انواع آن

سونوگرافی شامل انواع مختلف دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی و کالر داپلر (Color Doppler...