بیمارستان اکبر آبادی

بیمارستان اکبر آبادی

تخصصی زایمان تهران, تهران

درباره


بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران ، در سال 1319 ، تاسیس شد . بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران ، مرکز آموزشی و درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی ، وابسته می باشد . شایان ذکر است که این مرکز درمانی ، به عنوان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان ، فعالیت می کند . در حال حاضر ، 214 تخت خواب فعال دارد .

اطلاعات تماس

آدرس

 تهران ، خیابان مولوی ، ایستگاه باغ فردوس

تلفن تماس

02155606034, 02155637048