بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

تخصصی ارتوپدی تهران, تهران

درباره

 

بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوک سهرابی وقف هلال احمر گردیده است . ساختمان مرکزی درسال 1332 تأسیس گردیده و تحویل ارتش آمریکا شده است که دارای بخشهای زایمـان ،ارتوپدی ،دندانپزشکی ،چشم پزشکی ،پوست واعصاب و روان بوده است. ساختمانهای شماره 1 و 2 فرمانفرمائیان نیز که در تاریخ 15/3/1358 در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتـه بـود مجموعـاً بـا ساختمان مرکزی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی واگـذار گردیـدوازاین تـاریخ بانـام بیمارستان اختر با 13 تخت وپرسنل منتقل شده ازانجمن توانبخشی ، بهـداری اسـتان و بیمارسـتان شفایحیاییان شروع بکارنمود و در مساحتی حدود 10390 مترمربع به خدمت رسانی مشغول گردیـد . پس از ادغام بهداری و دانشگاهها در سال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحـد های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت . فعالیت اساسـی و عمده بیمارستان در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدی می باشد . با توجه به بازسازی های انجام گرفته در بیمارستان که از سال 92 آغاز گردید کلیه بخشهای 1و2و3 بازسازی کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهای استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس دهی انجام وظیفه می نمایید در حال حاضر بیمارستان دارای درجه یک مثبت ارزشیابی بیمارستان های دولتی میباشد.

بخش ها


 

فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی - فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندو کراینولوژی ) - روانپزشکی - فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - پیوند کلیه - CCU - ENT - ارتوپدی - NICU - جراحی عمومی - قلب و عروق - فوق تخصصی - جراحی فک و صورت - فوق تخصصی - جراحی عروق - ید درمانی - ICU جنرال - جراحی زنان و زایمان - بخش نوزادان - سایکو سوماتیک - انکولوژی - پیوند مغز استخوان - پیوند کبد - POST CCU - Post Partum


کلینیک تخصصی


 

درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی فک و صورت - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی زانو - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه کاردرمانی - درمانگاه گچ گیری - کلینیک ویژه

اطلاعات تماس

آدرس

آدرس: تهران خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شریفی – کوچه آذر – بیمارستان ارتوپدی اختر

تلفن تماس

021-۲۲۶۰۱۷۶۱